Visited:
Online:
HOTLINE: 04.6287.3140 - 04.6287.3150
Email: info@dienhoahanoi.com
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Mô tả sản phẩm:
Giỏ hoa tình yêu gồm hoa hồng, phụ liệu, thiệp chúc mừng
Giá áp dụng cho ngày thường, vào các dịp lễ, tết giá hoa sẽ tăng từ 30 - 50%
Mã sản phẩm: HTY10
Trạng thái: Còn sản phẩm
Giá: 420 000 VNĐ      
0
Sản phẩm
Dịch vụ
Loài hoa
Giá tiền
Tên sản phẩm
My Yahoo: duongvansydvs@yahoo.com
Sales
My Yahoo: nguyenvanquynh1308@yahoo.com
Sales