Visited:
Online:
HOTLINE: 04.6287.3140 - 04.6287.3150
Email: info@dienhoahanoi.com
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Mô tả sản phẩm:
Giỏ hoa gồm 30 bông hoa hồng phớt, hoa phụ, phụ liệu cao cấp, thiệp chúc mừng
Giá hoa sẽ tăng từ 20% đến 40% trong các dịp lễ, tết.
Mã sản phẩm: HTY05
Trạng thái: Còn sản phẩm
Giá: 590 000 VNĐ      
0
Sản phẩm
Dịch vụ
Loài hoa
Giá tiền
Tên sản phẩm
My Yahoo: duongvansydvs@yahoo.com
Sales
My Yahoo: nguyenvanquynh1308@yahoo.com
Sales