Visited:
Online:
HOTLINE: 04.6287.3140 - 04.6287.3150
Email: info@dienhoahanoi.com
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Mô tả sản phẩm:
Trefin chocolate
Là loại chocolate cao cấp hình sò biển, hộp màu đỏ, thắt nơ.
Mã sản phẩm: SCL03
Trạng thái: Còn sản phẩm
Giá: 252 000 VNĐ      
0
Sản phẩm
Dịch vụ
Loài hoa
Giá tiền
Tên sản phẩm
My Yahoo: duongvansydvs@yahoo.com
Sales
My Yahoo: nguyenvanquynh1308@yahoo.com
Sales